กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Calendar : ปฏิทินกิจกรรม


แสดงทั้งหมด

  News : ประชาสัมพันธ์


15 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์​คอร์ส​เรียน​หลักสูตร​ระยะสั้น​
11 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา 2563
11 ก.ย. 2563 ย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
17 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ศอบต.รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ รับสมัครการแข่งขันกีฬายิงปืน
6 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 26
6 ส.ค. 2563 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563
ข่าวทั้งหมด

  Video


อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม

องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และความถนัดของตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

มรย.จิตอาสา จิตอาสาพระราชทานและนักศึกษา มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2562

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม ราชภัฏ ให้แก่ชาววิทยาลัยครู

ปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่า มรย.ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างหลักฐานใบสมัครขอกู้ยืมเงิน กยศ.

อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานเพื่อความพร้อมในการยืมเงินกยศ.ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน กยศ.

อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านครั้งแรกสำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบกยศ.จากส่วนกลาง

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ตารางการใช้สนามกีฬาโรงยิม

โหลด แบบฟอร์มขอใช้สถานที่

ตารางการใช้ลานกิจกรรมชั้น 1

ประเมินระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา

  Banner : แบนเนอร์


  Link