กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


14 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อ่านรายะเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 244 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link