กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
yru logo

กองพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


"คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-299605, 073-299699 โทรสาร 073-299601, 073-299602, 073-299611

Google Mapย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link