กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวเด่น


ข่าวทั่วไป

4 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ ประกวดโครงงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย
28 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเต็มใจ
28 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ สมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest พราวไทย Proud Thai
19 มี.ค. 2567 ประกาศผลการสรรหาประธานสภานักศึกษาและการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
18 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567
11 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
7 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนอาเซียน ครั้งที่ 21
21 ก.พ. 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
20 ก.พ. 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งดใช้สนามกีฬา YRU Stadium ชั่วคราว
19 ก.พ. 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
16 ก.พ. 2567 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
12 ม.ค. 2567 ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
14 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
2 พ.ย. 2566 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การผ่อนพันการเข้ารับราชการทหาารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2567
5 ต.ค. 2566 ขอเชิญส่งนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา เรื่องประเพณีเทศกาลไหว้พระจันทร์
5 ต.ค. 2566 เชิญร่วมประกวดคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น Tiktok หัวข้อ LIFE CHANGE ชีวิตที่เปลี่่ยนไป
7 ก.ย. 2566 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024
22 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent
22 ส.ค. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานโครงการ ในงาน โครงการรากแก้ว ประจำปี 2566
17 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดในโครงการ กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566
15 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการยะลาแฮกะตอน (Yala Hackathon)
9 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566
7 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอว. เชิญชวนส่งผลงานศิลปะภาพวาด หัวข้อ รักแม่ ไม่มีสิ้นสุด
3 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2023 ปี 6
3 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ ทำไมไทยจึงมีสอบสภา ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการแสงนำใจไทยทั้งขาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด ครั้งที่ 9
27 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2
20 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Good News Corps Volunteer Workshop
20 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ ประกวดโปสเตอร์รณรงค์การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
20 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส จำกัด ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต
18 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น หรือ Japan-East Asia Network of Excharge for Student and Youths
18 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential ระยะที่ 3
18 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเชีย ยุโรป ครั้งที่ 5
18 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา "2023 Global Youth Trends Forum"
18 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงหรือเพิ่มทุนมูลนิธิฯ
14 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี 4
12 ก.ค. 2566 ประกาศผลการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ (TikToK) "เยาวรุ่นยุคใหม่ รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า"
6 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน ฉ่อย
6 ก.ค. 2566 ประกาศมนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2566
4 ก.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
28 มิ.ย. 2566 ขอเชิญ นิสิต และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าแซ่ขันโซว์
27 มิ.ย. 2566 เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัย "ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาไทยแรกเข้าในมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางภาคใต้ของ AUN HPN ประเทศไทยและพฤติกรรมการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต"
2 มิ.ย. 2566 ประกาศให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
9 พ.ค. 2566 ขอความร่วมมือจัดทำข้อเสนอโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
9 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Childrens World Peace Summit
9 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอว. เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจส่งผลงงาน (คลิป) เข้าร่วมประกวด วันดูแลโลก บ้านส่วนรวมของเรา
1 เม.ย. 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566
1 เม.ย. 2566 ประกาศให้นักศึกษาไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566
29 มี.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารวมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565
29 มี.ค. 2566 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ จะประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล
29 มี.ค. 2566 การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
20 มี.ค. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการสรรหาประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
15 มี.ค. 2566 ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 66
9 มี.ค. 2566 ประกาศผลการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
7 มี.ค. 2566 โครงการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023 (ครั้งที่ 1)
7 มี.ค. 2566 ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP ) รุ่นที่ 28
3 มี.ค. 2566 ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
24 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย - เด็กอวด (ทำ) ดี รุ่นที่ 2
24 ก.พ. 2566 ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
16 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในสังกัดของท่านได้เข้าร่วมเรียนและยกระดับทักษะที่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
16 ก.พ. 2566 ขอเชิญส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2566
16 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ
16 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์ การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 ก.พ. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการจัดตั้งพรรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
9 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ Kengo Kuma & Higadhikawa KAGU Design ครั้งที่ 3
6 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 ก.พ. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ 66
30 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 61 62 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน)
20 ม.ค. 2566 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
20 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566
20 ม.ค. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
12 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2566
10 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2566
10 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอความร่วมมือให้นักศึกษาเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)
4 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้ปรึกษาวัยรุ่น
4 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
4 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธาณภัย เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ
4 ม.ค. 2566 ประกาศให้นักศึกษาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
28 ธ.ค. 2565 การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 ธ.ค. 2565 ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ social media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565
10 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
20 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่่ 53 ประจำปี 2565
20 ต.ค. 2565 การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565
20 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประกาศสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 49
20 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3
12 ต.ค. 2565 ขอแสดงความยินดี ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง ได้รับรางดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
29 ก.ย. 2565 ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล ต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 โครงการหนึ่งล้านเกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
29 ก.ย. 2565 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
8 ก.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย"
8 ก.ย. 2565 เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Cashless Society Musical วิถีใหม่สไตล์ไร้เงินสด
5 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่มประกวดการแข่งขัน แฮกกาฮอน (Hackathon)พัฒนานวัตกรรมทางสังคม
5 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
5 ก.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วกิจกรรมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022
18 ส.ค. 2565 กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวรุ่นยุคใหม่ หัวใจไร้ควัน
18 ส.ค. 2565 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร​ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา​
17 ส.ค. 2565 ประกาศ รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
16 ส.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 12
16 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด
15 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565
10 ส.ค. 2565 ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ โทษของกัญชาและยาเสพติด
5 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ จัดประกวดโครงงานภายใต้แนวคิด อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน
21 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (รอบใหม่)
20 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุม
20 ก.ค. 2565 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ "ACAQLE Symposuim"
20 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวิดีโอต้นแบบมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
16 ก.ค. 2565 ประกาศ​ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร
7 ก.ค. 2565 แบบสอบถามและแบบลงชื่อกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565
6 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริตโมเดล
6 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
5 ก.ค. 2565 ประกาศ ให้นักศึกษาไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีแห่และถวายเทียนพรรษา
1 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ รับสมัครอบรมต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า
27 มิ.ย. 2565 ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำศูนย์อาหาร มรย.
27 มิ.ย. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกกิจกรรม Young Smart
27 มิ.ย. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครโครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก
22 มิ.ย. 2565 ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
18 มิ.ย. 2565 ข้อมูลโครงการพัฒนานักศึกษา อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 65
18 มิ.ย. 2565 โครงการพัฒนานักศึกษา อบมรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 65
14 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศ (Inspiration Talk) สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 65 ทุกคณะ
14 มิ.ย. 2565 ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565
11 มิ.ย. 2565 ประชาสัมการจัดงานแสดงสินด้างานโพรแพ็ค เอเชีย 2022
11 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนส่งผลงานประกวดหนังสั้น
11 มิ.ย. 2565 รับสมัครการแข่งขัน EV Hackathon : Fature EV Mobility Creative Contest For Sustainability
9 มิ.ย. 2565 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 65
2 มิ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 (รหัส 64) เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา
2 มิ.ย. 2565 ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
26 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
5 พ.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565
5 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวิดีโอ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565
27 เม.ย. 2565 กิจกรรมอบรมออนไลน์ "ซึม(ไม่)เศร้า ถ้าเข้าใจ
27 เม.ย. 2565 กิจกรรมอบรมออนไลน์ สร้างภูมิ คุ้มกันบุหรี่และยาเสพติด
27 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
22 เม.ย. 2565 ประกาศกองพัฒนานักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565
22 เม.ย. 2565 ประกาศคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
22 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565
22 เม.ย. 2565 การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
22 เม.ย. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งทั่วไปผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำนักศึกษา
20 เม.ย. 2565 ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565
1 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ มูลนิธีศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย รับสมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
22 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งในรายการต่าง ๆ ระดับอุดมศึกษา
16 มี.ค. 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำนักศึกษา มรย. ประจำปีการศึกษา 2565
15 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ บริษัท ฮอกไกโดฟู้ดฯ มีความประสงค์รับสมัครทีมกิจกรรมการตลาด จังหวัดยะลา
14 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพิเศษ Creating a lean University
14 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะความรู้และสร้าง Mindset ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Gen Z)
14 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ การประกวดแข่งขันในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
9 มี.ค. 2565 ลิงค์เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
3 มี.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
22 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Key Visual Graphic
22 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์ บริษัทโรงพยาบาลนาคราช อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เสนอราคารายการตรวจสุขภาพ นักเรียน-นักศึกษา
22 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ คัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 65
22 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอว. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่
21 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่อง ขอให้นักศึกษา ภาคปกติ ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
21 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
21 ก.พ. 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
21 ก.พ. 2565 ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง จัดตั้งพรรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
8 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งพรรคนักศึกษา การเลือกตั้งนายกองค์หารบริการนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
2 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2565
28 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบนโยบายทางเลือกฯ
27 ม.ค. 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2565
25 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ การประกวดนาฎศิลป์สร้างสรรค์ ในหัวข้อ ราชภัฏรังสรรค์สืบสานศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล
17 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14 ม.ค. 2565 บริษัท ศรีลันตา จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับโรงแรมศรีลันตารีสอร์ทแอนด์สปา
14 ม.ค. 2565 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
12 ม.ค. 2565 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2565
12 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2565
30 ธ.ค. 2564 ประกาศจัดตั้งชมรมนักศึกษาปีการศึกษา2564
9 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจในกิจกรรมนักศึกษา ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
26 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 14
26 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอว. รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential
25 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายใต้สถารณ์โควิด 19
25 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2565
20 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ หัวข้อ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19
11 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ และส่งตัวแทนการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์ฯ ZHONGQING CUP ประจำปี 2564
2 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอนฯ ภายใต้หัวข้อ รักของแม่
13 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปีฯ ประจำปี 2564
13 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หลังรักยะลา บันทึกภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"
31 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับติดต่อประสานงานสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด covid-19
31 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ มาตราช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด covid-19
17 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม
15 มิ.ย. 2564 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 64
1 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 2564
31 พ.ค. 2564 ประกาศแนวปฏิบัติการคุ้มครองอุบัติเหตุจากกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา 2564
20 พ.ค. 2564 แบบเยียวยา​นักศึกษา​ที่ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​โควิด-19
19 พ.ค. 2564 แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19
19 พ.ค. 2564 แบบติดตามผลการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
13 มี.ค. 2564 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
24 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์​ ​ปฏิทิน​ดำเนินงานจัดตั้ง​พรรค​นักศึกษา​ การเลือกตั้ง​นายกองค์การ​ฯ​ นายกสโมฯ
29 ธ.ค. 2563 ประกาศ​ผล​การ​คัดเลือก​นักศึกษา​รางวัล​พระราชทาน​ระดับ​อุดมศึกษา​
3 ธ.ค. 2563 ประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
3 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่องการประกวดออกแบบ Infographic
30 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษามาติดต่อขอรับชุดกิจกรรม
26 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันประกวดเรื่องเล่า NAVANURAK STORY CREATOR CHALLENGE 2020
26 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดยะลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ CDD Young Designer Contest
26 พ.ย. 2563 การรายงานตัวบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 63
5 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับชุดกิจกรรม
27 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์​ลิงค์​สำหรับ​ตรวจสอบ​รายชื่อ​ผู้​สำเร็จ​การศึกษา​
26 ต.ค. 2563 ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
26 ต.ค. 2563 ประกาศให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563
15 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์​คอร์ส​เรียน​หลักสูตร​ระยะสั้น​
11 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา 2563
11 ก.ย. 2563 ย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
17 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ศอบต.รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ รับสมัครการแข่งขันกีฬายิงปืน
6 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 26
6 ส.ค. 2563 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563
21 ก.ค. 2563 ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
21 ก.ค. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้วยพระราชทานฯ
21 ก.ค. 2563 ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟิก DigiFarm Awards ปีที่ 2
13 ก.ค. 2563 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (ออนไลน์)
26 มิ.ย. 2563 ประกาศ​กำห​นด​การรายงานตัวนักศึกษา​วิชาทหาร
26 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
26 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
19 มิ.ย. 2563 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนเสริมอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
19 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับนักศึกษา
19 มิ.ย. 2563 ประกาศให้นักศึกษา รหัส 62 ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์
18 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19
15 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5 มิ.ย. 2563 เปลี่ยนแปลงการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
19 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจเพื่อการวางมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
8 เม.ย. 2563 ขอเชิญนักศึกษามรย.ทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบสื่อสาร​
1 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
1 เม.ย. 2563 ขออนุญาตให้นักศึกษาเดินทางกลับภูมิลำเนา
29 มี.ค. 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันภาพวาดกำแพงในกิจกรรมแต้มต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
25 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ การส่งใบรับรองอบรมเสริมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)
19 มี.ค. 2563 ประกาศ งดใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ฟิตเนส)
19 มี.ค. 2563 ประกาศ งดใช้สนามเล่นกีฬา(โรงยิมส์) อาคารกิจกรรมนักศึกษา
19 มี.ค. 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
18 มี.ค. 2563 การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
13 มี.ค. 2563 ประกาศการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
13 มี.ค. 2563 ประกาศรับสมัครนักศึกษาความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2563
10 มี.ค. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ
10 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติบางลาง
6 มี.ค. 2563 ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา
5 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
3 มี.ค. 2563 การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563
27 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
21 ก.พ. 2563 ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน
21 ก.พ. 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา
21 ก.พ. 2563 สำนักงานป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
17 ก.พ. 2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดการเขียนเรื่องสั้น
12 ก.พ. 2563 ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 63
7 ก.พ. 2563 ประกาศให้นักศึกษาไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
5 ก.พ. 2563 ขอเชิญนักศึกษาไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรม พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี
3 ก.พ. 2563 รายงานผลความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
24 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนทุนกิจกรรม
21 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญนศ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21
21 ม.ค. 2563 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครเข้าร่วมประกวดงานเขียน
23 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย
3 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ กระทรวงต่างประเทศเปิดรับสมัครร่วมโครงการมาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
29 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกป่าอุทิศถ่ายเป็นพระราชกุศล
27 พ.ย. 2562 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Program
25 พ.ย. 2562 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ ประจำปีการศึกษา 2563
22 พ.ย. 2562 ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการ​
15 พ.ย. 2562 ขอเชิญ ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน
11 พ.ย. 2562 ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ
16 พ.ค. 2562 ประกาศรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2562
14 พ.ค. 2562 ประกาศ สิทธิการเข้าอยู่อาศัยในหอพักที่ไม่ใช่นักศึกษาโครงการ Extra time
14 พ.ค. 2562 ประกาศกอง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาประจำหอพัก 1/62
5 ก.พ. 2561 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครประกวดโนราเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน
31 ม.ค. 2561 TO BE NUMBER ONE รับสมัครประกวดกิจกรรม เยาวชนต้นแบบเก่งและดี
31 ม.ค. 2561 อุทยานแห่งชาติบางลางรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 61
26 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ เชิญช่วนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี
24 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ รัฐบาลอินเดีย เปิดให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2562
22 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14
11 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ เชิญช่วนนักศึกษาเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

ข่าวกยศ./กรอ.

ข่าวทุนการศึกษา

4 ม.ค. 2567 รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนกาคต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566
1 พ.ย. 2566 เทศบาลนครยะลา รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลา
1 พ.ย. 2566 มูลนิธิอายิโนโมโต๊ะ รับสมัครทุนภายใต้โครงการ
7 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา
24 ก.พ. 2566 ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565
24 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Kemitraan Negera Berkembang Scholarship ประจำปี 2023
29 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
16 ก.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
31 ส.ค. 2565 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
22 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
7 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาโครงการ "คมส่งฝัน" ประจำปีการศึกษา 2565
3 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 35 ทุน
22 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ACYLS ประจำปี 2565
2 ธ.ค. 2564 ประกาศการรับสมัครทุนโครงการทุนการศึกษา “โลตัส นิวเจน นิวจาน” ประจำปีการศึกษา 2564
26 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียมอบทุนสำหรับนักศึกษา บุคลากร ไปศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม
20 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากโควิด-19
13 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564
13 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติให้รับนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
2 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ กองทุนมูลนิธีซากาตและสาธารณกุศล มรย. มีความประสงค์มอบทุนปันสุขสู้ภัยโควิด
27 ก.ค. 2564 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
7 ก.ค. 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อนักศึกษารับทุนเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564
30 พ.ค. 2564 รับสมัครทุนเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564
5 ม.ค. 2564 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
31 ธ.ค. 2563 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
16 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
6 มี.ค. 2563 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563
6 มี.ค. 2563 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
21 ก.พ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดสรรทุนการศึกษา
29 ธ.ค. 2562 รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563
6 ธ.ค. 2562 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษา
6 ธ.ค. 2562 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ
6 ธ.ค. 2562 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562
11 พ.ย. 2562 ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย
7 ต.ค. 2562 ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ โครงการทุนอัจฉริยะ
5 ก.พ. 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รับสมัครทุนการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา
9 ม.ค. 2561 แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
21 ธ.ค. 2560 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
20 ธ.ค. 2560 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19 ธ.ค. 2560 รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  Banner :: แบนเนอร์


  Link