กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเปิดรับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2563


23 มี.ค. 2563

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 หลักสูตร ผู้ที่มีความสนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 085-0810574 คุณ กรภัทร์

อ่าน 621 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link