กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


16 ก.พ. 2567

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินนักศึกษาระดับสถาบัน เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกตามเขตภูมิภาคที่ระบุไว้ ตามขนาดของสถานศึกษา บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานตามไฟล์แนบ

อ่าน 163 ครั้งรูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link