กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีรางวัลชมเชยการประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา


17 ธ.ค. 2564

ขอแสดงความยินดีกับนายอัสลัน อีแต นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยการประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 309 ครั้ง


เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ


รูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link