กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศ รับสมัครเลขานุการ ชายหรือหญิง อายุ 23-45 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า


20 ก.พ. 2565

ประกาศ รับสมัครเลขานุการ ชายหรือหญิง อายุ 23-45 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 232 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click เลขานุการ.pdf


รูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link