กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนิสิตที่จบการศึกษา


20 ม.ค. 2566

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด แจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนิสิตที่จบการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 231 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link