กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


12 ม.ค. 2567

ประกาศปฏิทินการดำเนินงาน /ปรกาศแนวปฏิบัติการตั้งพรรคนักศึกษา/ประกาศการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา/ประกาศการได้มาซึ่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ/แบบฟอร์มต่างๆ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1o5rgooI4l0_m04u9VznPJv-I-lftLbeE?usp=drive_link

อ่าน 108 ครั้ง



รูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link