กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก


14 พ.ย. 2566

ด้วยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 140 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link