กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เชิญร่วมประกวดคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น Tiktok หัวข้อ LIFE CHANGE ชีวิตที่เปลี่่ยนไป


5 ต.ค. 2566

แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญร่วมประกวดคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น Tiktok หัวข้อ LIFE CHANGE ชีวิตที่เปลี่่ยนไป อ่านเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 346 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click LIFECHANGE.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link