กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024


7 ก.ย. 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 265 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click 23.ThailandNewGenInventorsAward2024.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link