กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดในโครงการ กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566


17 ส.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดในโครงการ กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 260 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link