กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2023 ปี 6


3 ส.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2023 ปี 6 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 394 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click 15.CampusAdsIdeaContest2023.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link