กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ ทำไมไทยจึงมีสอบสภา ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


3 ส.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ ทำไมไทยจึงมีสอบสภา ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 323 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link