กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Good News Corps Volunteer Workshop


20 ก.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ Good News Corps Alumni รับสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 304 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click GNC.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link