กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา "2023 Global Youth Trends Forum"


18 ก.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา "2023 Global Youth Trends Forum" 2566 ณ เมืองไทเป ไต้หวัน สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 317 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click 5.TaipeiEconomicAndCulturalOffice.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link