กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงหรือเพิ่มทุนมูลนิธิฯ


18 ก.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงหรือเพิ่มทุนมูลนิธิฯ สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 280 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link