กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2566


6 ก.ค. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2566 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 263 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link