กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญ นิสิต และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าแซ่ขันโซว์


28 มิ.ย. 2566

ขอเชิญ นิสิต และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าแซ่ขันโซว์ Digital Skills ทักษะต่อยอดอาชีพแห่งอนาคต และสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร Future Career โครงการ งมตรวจสอบภายใน HACKa THAILAND 2023

อ่าน 253 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click doc01141820230627163627.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link