กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัย "ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาไทยแรกเข้าในมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางภาคใต้ของ AUN HPN ประเทศไทยและพฤติกรรมการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต"


27 มิ.ย. 2566

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัย "ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาไทยแรกเข้าในมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางภาคใต้ของ AUN HPN ประเทศไทยและพฤติกรรมการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต" คลิกลิ้งค์ ???????? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfngKgC-ATjz5u1UCNqYCQNO0wV_InUVMGvESNURcGN8kOV4g/viewform

อ่าน 258 ครั้ง


เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ


รูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link