กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในสังกัดของท่านได้เข้าร่วมเรียนและยกระดับทักษะที่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต


16 ก.พ. 2566

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในสังกัดของท่านได้เข้าร่วมเรียนและยกระดับทักษะที่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและองค์กรชั้นนำผ่านแพลตฟอร์มไบร์ทเทอร์บีทาเล้นท์โซลูชั่น สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 318 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link