กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2566


16 ก.พ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งเรื่องขอเชิญส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2566 สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 337 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link