กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่มประกวดการแข่งขัน แฮกกาฮอน (Hackathon)พัฒนานวัตกรรมทางสังคม


5 ก.ย. 2565

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่มประกวดการแข่งขัน แฮกกาฮอน (Hackathon)พัฒนานวัตกรรมทางสังคม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 327 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link