กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวิดีโอต้นแบบมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ


18 ก.ค. 2565

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวิดีโอต้นแบบมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ภายใต้แนวคิด "มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย" สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 386 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link