กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวิดีโอ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565


5 พ.ค. 2565

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวิดีโอ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565

อ่าน 301 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click SSO.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link