กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งทั่วไปผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำนักศึกษา


22 เม.ย. 2565

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรคณะ เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 บัดนี้ได้มีประกาศผลรายชื่อผู้นำนักศึกษาพร้อมกับรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดแล้ว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 306 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link