กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันประกวดเรื่องเล่า NAVANURAK STORY CREATOR CHALLENGE 2020


26 พ.ย. 2563

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันประกวดเรื่องเล่า NAVANURAK STORY CREATOR CHALLENGE 2020 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน : 999 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click 514_file_16063732030.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link