กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี


1 ธ.ค. 2566


กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี

วันที่​ 1 ธันวาคม 2566​ กองพัฒนา​นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ​จัด​ประชุม​คณะกรรมการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี​การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธิ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลตัวอย่างแห่งปี พิจาณาแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลตัวอย่าง และปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 150 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link