กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัย


28 พ.ย. 2566


บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัย

วันนี้ (28 พ. ย 2566) นางสาวจีราพร จินดาดวง หัวหน้างานแนะแนว และนางสาวการีมะห์ มูซอ นักสุขศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัย ภายใต้กราฟฟี่ ฟองดูว์ ประเด็นสังคม ในการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย ( Life Cycle Approach) โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นปัญหาหลัก คือ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์

อ่าน 94 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link