กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงานสำหรับเยาวชนในพื้นที่


24 พ.ย. 2566


บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงานสำหรับเยาวชนในพื้นที่

วันนี้ (24 พ.ย.66) เวลา 08.30น. นายอานัส เบ็ญฮาวัน นักวิชาการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงานสำหรับเยาวชนในพื้นที่ ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมี นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน การจ้างงานเยาวชนไทยในจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา Youth Employment in Thailand’s Southern Provinces of Yala and Songkhla ตลอดจนจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสตูล โดยความร่วมมือของโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต ILO หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN) กระทรวงแรงงาน เทศบาลนครยะลา และกลุ่มภาคประชาสังคม องค์การนายจ้างและลูกจ้าง ตัวแทน องค์กรเยาวชน ตัวแทนภาคเอกชน

อ่าน 120 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link