กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11


24 พ.ย. 2566


บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11

นายอรุณ หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวซีย๊ะ แมเลาะ พนักงานธุรการ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11 เรื่อง "การพัฒนาทักษะให้รอบด้าน" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) โดยในการประชุมได้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาระน่ารู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารและธุรการ ระบบบริหารจัดการรับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ ซึ่งได้ใช้นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นในงาน ร่วมกันสร้างนวัตกรรมทางความคิด พิชิตความสำเร็จ ทำงานให้สนุก มีความสุขในที่ทำงาน และเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

อ่าน 111 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link