กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567


10 พ.ย. 2566


กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566) ณ Hotel BP Samila Beach Songkhla โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกองพัฒนานักศึกษาต่อไป

อ่าน 137 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link