กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2566


6 พ.ย. 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2566

วันที่ (3 พ.ย.66) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ) รองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ) และมีบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ และกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมการทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 133 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link