กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานพัฒนานักศึกษา ประชุมองค์กรผู้นำนักศึกษา ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา


4 ต.ค. 2566


งานพัฒนานักศึกษา ประชุมองค์กรผู้นำนักศึกษา ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ประชุมองค์นักศึกษา ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรผู้นำนักศึกษาเป็นไปตามแผนงานประจำปี และการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่าน 308 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link