กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์


15 ก.ย. 2566


กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

วันนี้ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ โดยมีคุณฟาซียา อาแซ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน และให้กำลังใจกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ พร้อมทั้งมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักศึกษาทุนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจเยี่ยม จำนวน 5 คน

อ่าน 250 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link