กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


17 ส.ค. 2566


กองพัฒนานักศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานางสาวจีราพร จินดาดวง หัวหน้างานแนะแนว และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการเรียน ปัญหาต่างๆระหว่างเรียน ความเป็นอยู่ รวมถึงให้กำลังใจ และแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในด้านการเรียน การทำกิจกรรม และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักศึกษาทุน

อ่าน 249 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link