กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้


11 ส.ค. 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

วันนี้ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอรุณ หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายแวยูฮัน หะยีแวนาแว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และนายมะซูรี เจ๊ะเด็ง นักวิชการศึกษา เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบในเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธี อาทิ การจัดผู้เกียรติแถวหน้า การจัดกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั่งบนเวที การฝึกซ้อมฝ่ายอัญเชิญปริญาบัตรและร่วมกันพิจารณาเรื่องกำหนดวันส่งงบประมาณสมทบ รวมถึงกำหนดวันส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อประกอบการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป

อ่าน 258 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link