กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY By YRU Station : DIY )


22 มิ.ย. 2566


กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY By YRU Station : DIY )

วันนี้ (22 มิ.ย 66) เวลา 15.00 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY By YRU Station) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้นภายใต้โครงการฯ เพื่อวางแผนการจัดงานเปิดตัวโครงการ การสรรหานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้ง 5 หลักสูตร

อ่าน 257 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link