กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมฝ่ายเกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต


20 มิ.ย. 2566


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมฝ่ายเกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต

วันนี้ (20 มิ.ย 66) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลาดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมฝ่ายเกี่ยวข้องหารือกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเกิดขึ้น และทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณบดี และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ที่มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในสังกัด เข้าร่วมประชุม

อ่าน 273 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link