กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมองค์กรนักศึกษา เตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 1/2566


16 มิ.ย. 2566


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมองค์กรนักศึกษา เตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (16 มิ.ย 66) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประกอบด้วยสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 4 คณะเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายแวยูฮัน หะยีแวนาแว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน และตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากองค์กรต่างเข้าร่วมประชุม

อ่าน 255 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link