กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รักษาราชการแทนอธิการบดี เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรและนักศึกษา ที่เข้ารับบริการคัดกรองสภาวะสุขภาพจิต


9 มิ.ย. 2566


รักษาราชการแทนอธิการบดี เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรและนักศึกษา ที่เข้ารับบริการคัดกรองสภาวะสุขภาพจิต

วันนี้ (6 มิ.ย. 66) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้ารับบริการคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตด้วยการตรวจไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) และบริการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยา โดย หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยนางสาวการีมะห์ มูซอ นักสุขศึกษา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อประเมินคัดกรอง และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นเครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการดูแลสุขภาพจิต ณ ห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 305 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link