กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษาประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการ BCG INNO-DIY By YRU Station


25 เม.ย. 2566


กองพัฒนานักศึกษาประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการ BCG INNO-DIY By YRU Station

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษาประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY By YRU Station) เพื่อวางแผนดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้กับนักศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม

อ่าน 399 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link