กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษ มรย. จัดอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรและการขับขี่ของนักศึกษา มุ่งสร้างรู้ ความเข้าใจกฎจราจรสามารถไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง


31 มี.ค. 2566


กองพัฒนานักศึกษ มรย. จัดอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรและการขับขี่ของนักศึกษา มุ่งสร้างรู้ ความเข้าใจกฎจราจรสามารถไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

วันที่ 30 มี.ค.66 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมกิจกรรมอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรและการขับขี่ของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเซอรา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อ่าน 414 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link