กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศีกษา 2565


10 พ.ย. 2565


จัดประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศีกษา 2565

วันที่ 10 พ.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศีกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อมอบหมาย จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงานในวันซ้อมใหญ่ วันรับจริงที่มรส. และอื่นๆ ที่เกี่ยงวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัติ ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา

อ่าน 265 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link