กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน


20 ต.ค. 2565


เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกีรยติ 80 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 จัดโดยกองนโยบายและแผน

อ่าน 265 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link