กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เดินทางเข้าร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ


27 มิ.ย. 2565


อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เดินทางเข้าร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เดินทางเข้าร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ได้รายงานโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการรับนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งระบบการดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความชื่นชม และการให้มหาวิทยาลัยดูแลบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ต่อไป

อ่าน 285 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link