กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564


20 มี.ค. 2565


โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (19 มี.ค.65) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง วิทยากรพิเศษ JOBTOBGUN บรรยายเรื่อง “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน” และ คุณพรพิมพ์ วะตะกี ผู้บริหารสถาบันแอร์โฮสเตสและสจ๊วต หาดใหญ่ บรรยายเรื่อง “การเสริมความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ทั้งนี้มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมจากทั้ง 4 คณะ จำนวน 2,013 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้ทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ นำไปประกอบการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจ อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป ตลอดจนให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันธ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ต่อไป

อ่าน 265 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link