กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม


30 ต.ค. 2562


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม

           วันที่ 30 ต.ค. 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา

อ่าน 255 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link